Utvecklad &
tillverkad i Europa
5 års Garanti &
ALEM 09
Ljusberäkning
inom 48h
Energikalkyl och
TOC-beräkning

Optimera ljuset med effektiv LED-belysning och förbättra hälsan, öka produktiviteten och sänk din energiförbrukning.

HÄLSA

Välbefinnande och välmående förbättras, med en bättre fungerande biologisk klocka optimerad med en anpassad ledbelysning.

PRODUKTIVITET

Med rätt ledbelysning och en förbättrad hälsa ökar också produktiviteten.

ENERGIBESPARING

Med Retina LED-belysning gör man upp till 80% energibesparing gentemot andra typer av belysning.

Utvalda Produkter