Garanti- & Leveransvillkor

För er och era kunders trygghet följer våra Garanti- & Leveransvillkor branschens standard eller högre. Vi jobbar med en 5-års garanti på hela vårt sortiment, och följer ALEM 09, vilket är de allmänna leveransbestämmelserna avseende elektrisk materiel.

Garanti

Vi på Retina Lighting jobbar med långsiktiga relationer, där en hållbar garantipolicy är en viktig komponent. Vår 5-åriga garanti gäller över hela vårt produktsortiment, och är en komplett utbytesgaranti som träder in vid fabrikationsfel som visar sig i felaktiga produkter.
Vid önskan om längre garantitid finns det en möjlighet till en extra premie. Kontakta oss om det låter intressant.

ALEM 09 Allmänna leveransbestämmelser

För att Ni som elektriker skall känna trygghet vid inköp av armaturer direkt ifrån oss som leverantör, jobbar vi enligt de allmänna leveransbestämmelser avseende elektrisk materiel för leverans och användning i Sverige, som är utarbetade av Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Sveriges Elgrossister, SEG.

Köpvillkor Företagskunder

Företagsuppgifter

Företagsnamn: Retina AB

Org Nr: 559064-3689

Momsregnr: SE559064368901

E-postadress till vår kundtjänst: [email protected]

Vi garanterar svar på dina frågor rörande köp och beställningar till vår kundtjänst inom 48 timmar från det att förfrågningen mottagits, men vår ambition är att svara snabbare än så.

Kund

Vi säljer endast till företagskunder med ett registrerat organisationsnummer och efter att ett affärsavtal har upprättats.

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Falska beställningar

Falska beställningar eller andra typer av bedrägeriförsök polisanmäls. Retina AB lämnar också all information till polisen för att vara behjälpliga vid ev. utredning av ärendet.

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Kortbetalning

Kortbetalning kan ske med kredit- och betalkort. Vi erbjuder våra kunder kortbetalning och genom följande betalningssätt: Visa, Mastercard, Faktura och Swish. Vi samarbetar med Hips Payment Group Ltd för att säkerställa säkra och enkla betalningar. All information rörande din betalning krypteras med SSL vilket innebär att ingen obehörig kan se dina kortuppgifter, dessa kan inte heller lagras av oss. Vi tar inte ut några extraavgifter för kortbetalningar gjorda i vår webbutik.

Faktura

Vi erbjuder fakturabetalning med hjälp av och möjlighet att betala efter att du fått hem dina varor. I samarbete med Hips Payment Group Ltd erbjuder vi faktura och delbetalning. Vid betalning med faktura gäller Hips vid var tid gällande fakturavillkor; f.n. 14 dagars kredit, en påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta motsvarande 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta. Det kostar inget att använda Hips Checkout.

Fakturan skickas till den e-postadress du anger vid köptillfället och förfaller inom 14 dagar. Fakturor ska betalas inom 14 dagar räknat från dag som beställningen skickas från vårt lager. Fakturan dateras och skickas med e-post och ska betalas via bankgiro. Vi tar ingen (0 kr) i fakturaavgift.

Du hittar enkelt dina fakturor här: https://my.hips.com

GDPR och integritetspolicy

På Retina AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd där vi till exempel aldrig skulle låna ut eller sälja dina personuppgifter till ett annat företag.

Denna integritetspolicy och information om hur vi samlar in, använder och behandlar personuppgifter bör du som kund ta del av för att förstå vår policy och känna dig trygg med vår behandling av personuppgifter. Vår integritetspolicy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss.

Vad är GDPR och vad är en personuppgift och behandling av personuppgifter?

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning om hur man får behandla personuppgifter vilket innebär att reglerna kommer att gälla som lag direkt och på samma sätt i alla EU:s medlemsstater från och med 25 maj, 2018. På svenska kallas GDPR för dataskyddsförordningen och ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL). För enskilda personer innebär GDPR att rättigheterna kring personuppgifter stärks, bland annat ställs strängare krav på företag och organisationer att informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter. Här kan du läsa mer om GDPR

Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en enskild person som är i livet, till exempel namn, postadress, personnummer och e-postadress. Även bilder och ljudupptagningar på enskilda personer som hanteras digitalt kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Med behandling av personuppgifter menas allt ett företag eller en organisation gör med personuppgifter och exempel på behandling av personuppgifter är insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.

Vem är ansvarig för de personuppgifter Retina AB samlar in?

Företagsnamn: Retina AB

Org Nr: 559064-3689

Momsregnr: SE559064368901

Postadress

Fjärås Industriväg 27

43974 Fjärås

Det är också dessa kontaktuppgifter du använder om du vill kontakta oss kring frågor om vår integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ut ett registerutdrag.

Laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter

För att fullgöra köpeavtalet och hantera din beställning när du handlar på retinalighting.se samlar vi in följande uppgifter:

Namn

Leveransadress

E-postadress

Telefonnummer (för avisering av beställning)

Följande hantering av personuppgifter kommer sedan att ske av för att fullgöra din beställning:

Leverans inklusive avisering

Orderhistorik

Betalning (beroende på val av betalalternativ kan betalföretaget behöva fler personuppgifter som personnummer vid köp på kredit som fakturabetalning) inklusive adresskontroll och eventuell kreditupplysning

Övrig hantering som har med din beställning att göra som eventuell retur eller reklamation

Laglig grund: fullgörande av köpeavtalet. Avtal, som i detta fall ett köpeavtal, kan utgöra en rättslig grund för att behandla personuppgifter. Det krävs då att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade i detta fall att leverera en beställd produkt från Retina AB