Fasadbelysning

Fasadbelysning

En harmonisk fasadbelysning kompletterar utseendet exteriören och tillför en extra dimension med hjälp av ljusdesign. Fasaden på en byggnad är en av de viktigaste delarna rent arkitektoniskt och designmässigt, och spelar en stor roll i vilken känsla hela byggnaden ger.

En väl avvägd och planerad fasadbelysning ger både en god belysning av fasaden och skapar den dynamik man önskar, men samtidigt används fasaden ofta till att bära upp belysningsarmaturer som skall lysa upp planer, parkeringar och lastytor.

Låt en av våra rådgivare tillsammans med er planera ert nästa projekt, för att skapa en trygg utomhusmiljö med hjälp av en effektiv fasadbelysning.