Lagerbelysning

Lagerbelysning

Led belysning inom lager är det enda alternativet om man både vill skapa ett maximalt och perfekt anpassat ljus som både förstärker produktionskraften och arbetsklimatet i allmänhet, samtidigt som man vill ha en kostnadseffektiv ledbelysning i sin lagerlokal som lönar sig i längden.

Vi på Retina Lighting kan lagerbelysning och arbetar ständigt för att driva utvecklingen av lagerlokalsbelysning framåt. Detta gör vi utifrån vår övertygelse om att ingen framgångsrik produktion eller lagerverksamhet har råd att underskatta belysningens betydelse – såväl utifrån en ekonomisk liksom en miljömässig aspekt. Den ekonomiska fördelen med att investera i modern lagerbelysning finns i LED-teknikens förlovade möjligheter. LED-belysning inom lager är nämligen det enda alternativet om man både vill skapa ett maximalt och perfekt anpassat ljus som både förstärker produktionskraften och arbetsklimatet i allmänhet, samtidigt som man vill ha en kostnadseffektiv ledbelysning i sin lagerlokal som lönar sig i längden.

Vi förstår vetenskapen kring ljus och belysning och med lång erfarenhet och kunskap skapar vi välanpassade, starka och ekonomiska belysningssystem utefter våra kunders önskningar och behov. Även om ögat har en tendens att snabbt vänja sig vid såväl ljus som mörker av olika slag är det aldrig något alternativ att acceptera en icke-optimal ljus- och färgsättning i en lagerlokal, fabrik eller inom något annat gebit där mänsklig aktivitet förekommer.

Bäst ledbelysning för din lagerlokal


För en lyckad lagerbelysning ställs höga krav på ekonomi, både i installationsstadiet och för den långsiktiga användningen. Liksom lagerverksamhet i allmänhet innebär LED-belysning inom lager att man ställer höga krav på energieffektivitet och ljusstyrka, utan att någon LED-armatur i din lagerlokal någonsin bländar eller på något annat vis stör arbetet. Vår ledbelysning för lagerlokal och andra lokaler med höga takhöjder mellan 4 och 30 meter är framtagna för att skapa ett optimalt ljus som är anpassat efter särskilt syfte och användningsmiljö. För att försäkra sig om att ljus- och färgsättningen blir så kostnadseffektiv och användarvänlig som möjlig erbjuder vi kompletterande styrsystem såsom exempelvis 1-10V Dim, DALI eller ZigBee – som alla säkerställer att dessa aspekter optimeras maximalt.