Hallbelysning

Belysning för större hallar

Med större volymer och högre takhöjder ställs höga krav på belysningen. Där hallen dessutom används för en offentlig verksamhet, där mycket människor i rörelse skall hitta rätt, och där en verksamhet har ett behov av att skapa en atmosfär som attraherar rätt publik, och skapar rätt känsla. Då ställs det ytterligare krav på rätt belysning.

För dessa lokaler är det viktigt att jobba med en effektiv LED-belysning, vilken använder rätt optik för att sprida ljuset och dessutom är anpassningsbar när det gäller styrning och dimning.

Med Retina’s DALI anpassade styrsystem är det enkelt att programmera scenarier utefter verksamhetens behov. Och för elinstallatören och fastighetsförvaltarens fördel kan med fördel användas våra snabbkopplingssystem vilka blir extremt snabbmonterade och enkla att underhålla och förvalta.

Viktigt är också det faktum att belysningsarmaturerna vilka sitter på höga höjder blir dyra att underhålla om man inte ser till att använda rätt kvalitet på alla ingående komponenter. Med ALEM09 och 5-års garanti är det tryggt och säkert att montera Retina’s LED-armaturer på höga höjder, där både drivdon och LED-dioder håller en hög kvalitet med långa livslängder

butik retina

Visa mer

Sport-& Idrottshallar

Visa mer

Utställnings- & Mässhallar

Visa mer