Interiörbelysning

Interiörbelysning

Interiörbelysning är en bred kategori inom belysning och syftar till alla typer av lokaler och rum där ett bra ljus är nödvändigt. Och med bra ljus menas en belysning som både är estetiskt tilltalande samt ekonomiskt och miljömässigt hållbar. Vi på Retina Lighting tänker ett steg ytterligare i vårt perspektiv på belysning och ser lika angeläget på den mänskliga hälsoaspekten när vi skapar interiörbelysning för olika verksamheter och företag.

Vi vet nämligen att en stor nyckel till välmående och produktivitet inom de allra flesta branscher är just valet av ljus och färgsättning och hur man svarar på dessa element medvetet eller omedvetet. Hälsa, produktivitet och energibesparing är våra tre ledord när vi skapar och utvecklar led belysning för inomhus eller utomhusbruk.

Snygg och effektiv LED-belysning inomhus

Retina Lighting arbetar med den senaste LED-tekniken och våra produkter inom interiörbelysning av LED lämpar sig väl som kontorsbelysning, skolbelysning, belysning i utbildningssalar eller varhelst där en korrekt och energieffektiv belysning är ett krav. Förutom att använda den senaste LED-tekniken erbjuder vi även mycket utvecklade system av upphängning, liksom styrsystem och bländmanagement. Rent praktiskt ska interiörbelysning aldrig blända eller på något annat vis vara en irritationsfaktor; tvärtom ska interiörbelysning vara någonting som främjar både hälsa, produktivitet och energibesparing. Och rent estetiskt ska LED-armatur vara lika tilltalande och i harmoni med sin miljö både när den lyser och inte lyser.

Kontorsbelysning

Visa mer

Skola & Utbildning

Visa mer

Sjukhus

Visa mer