Sjukhus

Sjukhusbelysning

Belysning för optimal patient & vårdmiljö

 

Rätt belysning är kanske viktigast i sjukhus och vårdmiljö, där både tillfrisknande av patienter och arbetsmiljö för vårdpersonalen är av högsta vikt. För patienten skapas med en effektiv och behaglig belysning rätt förutsättningar för en trygg miljö och en optimal läkningsprocess.

För de vårdanställda skall rätt förutsättningar skapas för att utföra ett säkert och tryggt arbete, som också i sin tur påskyndar patientens tillfrisknande och dess säkerhet.

Trygg belysning i patient- och behandlingsrummet

 

I patientrummet och där behandling av patienter sker är det av yttersta vikt att man skapar dynamiska belysningslösningar för att kunna styra belysningen att anpassas till det för tillfället utförda arbetet.

Vid behandling skall vårdpersonal tillåtas fokusera på patienten till 100% med behagligt ljus som stöd, och vid nästa tillfälle skall patienten få en rofylld vila med rätt balans i belysningen som möjliggör uppsikt av vårdpersonal utan att patienten störs av belysningen.

Effektiv belysning i de administrativa vårdytorna

 

I de administrativa ytorna och laboratoriemiljöerna i sjukhus och vårdlokaler skall personalen utföra krävande uppgifter alla tider på dygnet, då ställs det höga krav på rätt och effektiva belysningslösningar för att minska misstag och stress samtidigt som precision och fokus underlättas.