Kontorsbelysning

Kontorsbelysning

Belysning i moderna kontor


I kontorsmiljö är det viktigt med belysning, där man ofta har dåligt med dagsljus, och många personers behov att ta hänsyn till. I moderna kontorslandskap skall belysning möta dessa olika personers behov samtidigt som olika typer av kontorslokaler ställer sina specifika krav på rätt belysning.

I dagens flexibla sätt att arbeta är det viktigt med belysningslösningar för att skapa rätt förutsättningar för spontana möten, formella sammanträden och individens behov av egentid och eftertanke.Ljusstyrning & Ljustemperatur


För att skapa kontorsmiljö med rätt anpassat ljus, med både hälsa, produktivitet och besparing i åtanke finns alla möjligheter till att styra belysningen på ett effektivt vis.

Med ett styrsystem som justerar belysningsstyrka och ljustemperatur adaptivt efter hur människorna rör sig och efter hur ytterbelysningen förändras över dagen skapar man förutsättningar för en belysningsinstallation vilken främjar välbefinnande och energibesparing.

Modulsystem för flexibla belysningslösningar

 

För en tidseffektiv installation och framtidssäker förvaltning av belysningssystemet skapar Retina lösningar med anslutningskablage vilket är färdigmonterat på armaturer och där montering sker i modulsystem tillsammans med innertak och armaturskenor.

 

Detta skapar snabba installationer och stora möjligheter att förändra lokaler utefter de nya moderna flexibla sätten att arbeta.