Produktivitet

Anpassat ljus och ledbelysning

I industri och lagerlokaler, precis som i sporthallar, varuhus och andra volymbyggnader är produktiviteten en av de viktigare aspekterna. I slutänden är det produktiviteten som avgör nettovinsten i företaget, vinnaren på spelbanan och säkerheten i lagret.

Idag med vår moderna LEDbelysning har man alla möjlighet att anpassa ljuset precis enligt den lokal, användningsområde och produktivitet man önskar i lokalen.

Med anpassning menar man allt ifrån ljusstyrka, till ljusmängd och värmetal och ljusspektrum i belysnigen.

Inte bara att man finansiellt sparar in på elförbrukningen i samband med byte till LEDbelysning. I och med högre produktivitet ökas också verksamhetens output vilket brukar ligga på högre nivåer än vad energibesparingen gör.

Lokalens användningsområde

Det första vi frågar oss är; vad skall lokalen användas till?
Är det produktion i lokalen, eller är det endast truckkörning? Är det en visningslokal eller bara ett kall-lager?

Användningsområdet för lokalen är avgörande för att kunna avgöra vilket typ av LEDbelysning som är optimal, och vilken typ av anpassning som kan vara aktuell.

Vi på RETINA är dedikerade till att optimera belysningen i speciellt volymbyggnader med höga taknivåer. Sedan har det ingen betydelse vad det är för typ av verksamhet i lokalen, vi optimerar belysningen efter Er verksamhet för att Ert mått på produktivitet skall uppnås till lägsta kostnad.

Dygnsrytm

I avseendet produktivitet kommer även den Cirkadiska Dygnsrytmen på tal. I alla typer av lokaler där det vistas människor är det oerhört viktigt att använda rätt typ av belysning för att dygnrytmen hos personerna skall fungera optimalt.

Under de tidigare arbetstimmarna är det alltid en bra idé att skapa en gryningsljus-simulering av ljuset då detta ger mindre dåsighet och bättre välbefinnande med en bättre cognitiv prestanda under dagen.

Så snart möjligt kan man sedan justera belysningen till att innehålla mer dagljus-simulering med blå toner vilket skapar mer energi och håller melatonin produktionen på noll.

För att inte rubba dygnsrytmen med sömnsvårigheter till följd är det sedan en bra idé att frammåt senare eftermiddagen justera belysningen till att efterlikna en aftonton. Då ser man till att melatonin produktionen kommer igång vid rätt tillfälle under kvällen med en god natts sömn som resultat, som i sin tur ger goda förutsättningar för en alert personalstyrka kommande dag.

Energinivå

För att hålla produktiviteten på topp under hela dagen måste energinivån hos hela personalstyrkan hållas på optimal nivå under dagen. Igenom att använda rätt belysning kan de retinala ganglia-cellerna i ögat ta till sig värmetonerna i ljuset för att skapa rätt förutsättningar i kroppen.

Vår energinivå i kroppen består inte bara av att äta och dricka rätt. Den mentala sidan är också en mycet viktig sida. Igenom rätt belysning och speciellt ledbelyning med rätt styrka och intensitet vid rätt tillfälle under dagen hålls energinivån på optimal nivå under hela dagen.

Underhållskostnader

Med LEDbelysning sparar man in enorma mängder tack vare armaturernas långa livslängd. Detta innebär lägre underhållskostnader, speciellt i höglager och andra byggnader med höga tak.

I och med att RETINA LEDarmaturer har en livslängd på mellan 5-10 år sparar man in stora mängder på att inte så ofta behöva ta in högliftar/saxliftar för att byta lysrörsarmatur.

Denna kostnadsbesparing tillsammans med förre besök av elektriker gör denna investering till att snabbt betalas av.