Jordbruk & Djurhållning

Jordbruks & Djurhållningsbelysning

Vad som har stor betydelse för djurens hälsa, välbefinnande och produktivitet när man pratar belysning är dagsljuslängd, ljusstyrka och spektralfördelning.

Kollar man på jordbrukets föreskrifter så ska djur ha tillgång till naturligt ljus genom fönster eller annat insläpp av dagsljus, det är inte alltid tillräckligt med bara dagsljus genom fönster och då behöver man montera in armaturer som ger ett så behagligt och färgåtervinnande ljus som möjligt. Även att armaturerna ska vara anpassade så att djuren inte bländas eller kan skada sig på armaturerna.

Vad som är intressant är att djur ser inte på samma sätt som vi människor. Nötkreatur och hästar uppfattar rött ljus medans många fåglar uppfattar våglängder utav ultraviolett ljus.

Det har även utförts studier som visar att djurens effektivitet och hälsa kan påverkas utav ljusmiljön.

En väl avvägd och planerad belysning, med rätt färgtemperatur och ljuskvalitet skapar just den känsla och miljö som krävs i er butik.

Ladugård & Stallbelysning

Visa mer

Ridhusbelysning

Visa merr