Skola & Utbildning

Belysning för Skola & Utbildningslokaler

Effektivt lärande med rätt belysning

För ett effektivt lärande ställs det höga krav på en flexibel belysning vilken följer de senaste lärometoderna. För en hållbar och välfungerande skolmiljö krävs det belysningslösningar vilka ger utrymme för dagens dynamiska elever, vilka är vana vid att jobba en miljö som är anpassad efter de specifika uppgifterna.

Få hjälp att planera belysningslösningar

Retina Lighting jobbar med DIAlux för att planera den optimala skolbelysningen. Vi tar fram kompletta ljusberäkningar och underlättar för er att skapa de rätta förutsättningarna för ett lyckat belysningsprojekt i ert skolprojekt.

Moderna lösningar för framtidens läromiljö

Med styrsystem vilka är anpassade efter dagens digitala miljö, där varje individs behov tas tillvara på, skapar vi en skolmiljö som inger trygghet och en förutsättning för en miljö vilken får eleverna att växa och utvecklas i.