Park & Gångvägar

Park & Gångvägar

Kraven på gatubelysning är flera och stora. Förutom att belysningen ska vara tillräckligt upplysande utan att vara bländande – inte minst viktigt ur ett säkerhetsperspektiv med tanke på såväl fotgängare som cyklister och bilister – måste belysningens armatur stå emot externa påfrestningar såsom väder och vind av alla slag. Och givetvis bör gatubelysning vara energisnål och kräva minimalt underhåll. För att infria dessa kravställningar behövs modern LED-teknik anpassat för gatu- och vägbelysning, vilket är precis vad vi på Retina Lightning erbjuder.


Smart gatubelysning LED


Fördelarna med LED-teknik inom belysning gentemot konventionell belysningsteknik är många och odiskutabla, såväl för inomhus som utomhusbelysning. Det råder inte längre några tvivel om att LED-tekniken är den enda vägen att gå om man vill ha en lika fullt energismart som estetiskt korrekt ljuslösning, oavsett användningsområde. Retina Lightning erbjuder flera olika armaturer för gatubelysning/vägbelysning LED anpassade efter olika höjder och vi hjälper gärna till med konsultering för att skapa en så bra, ekonomisk och beständig gatubelysning som möjligt.