Montering & Produktion

Belysning för Montering & Produktion

Monterings- och produktionshallar

Monteringsarbeten har idag blivit mer automatiserade och kvalitetskraven är högre. För återstående visuella arbetsuppgifter är det avgörande att det finns intelligenta och ergonomiska belysningslösningar så att de anställda kan hålla motivationen och prestandan uppe.
Monteringshallar finns i alla storlekar, takhöjder och med olika produktionsflöden.Omgivningstemperatur och automationsgrad varierar. Samma sak gäller för tillgängliga golvmått och arbetsbelysning. Belysningslösningen måste därför vara flexibel och ta hänsyn till behoven hos både automatiserade arbetsprocesser och detaljerat inspektionsarbete. Genom att dela in belysningen i zoner med olika belysningsnivåer ökar flexibiliteten eftersom arbetsprocesserna kan ändras med kort varsel.


Anställda har olika belysningskrav. Äldre personer behöver mer ljus och lösningen är en dimbar arbetsområdesbelysning eller ytterligare armaturer där så behövs. Belysningskraven varierar med arbetssituationen. Det kan handla om allt från medelhöga belysningsnivåer i monteringshallar och svetsning och smide till de högre nivåer som krävs vid maskinbearbetning med hög precision, eller övervakningsstationer. Arbetsstationens belysning ska placeras ovanför och en aning vid sidan av varje arbetsstation.


Linjära eller symmetriska armaturer utrustade med lysrör eller lysdioder (LED) är det bästa alternativen för monterings- och processanläggningar. Dessa är flexibla system som enkelt kan anpassas efter föränderliga arbetsuppgifter. I dammrika omgivningar krävs kapslade armaturer med hög IP-klass. Om takhöjden överstiger 6 meter bör LED-armaturer för hög takhöjd användas