Hälsa

Välbefinnande

Ljuset vi utsätts för påverkar vårt välbefinnande mer än de flesta tror. Igenom att använda anpassat ljus i våra lokaler kan många aspekter av välbefinnande förbättras.

Med rätt ljus i rätt mängd kan det ljus vi utsätts för verka antideppresivt göra oss mer alerta och uppmärksamma.

Även vår kropps immunförsvar har visat sig stärkas med hjälp av rätt belysning, vilken också påverkar vår aptit. Dessutom ger rätt ljus en positiv effekt på vårt humör, vilket i sin tur ger många andra fördelar.

Idag med en modern LEDbelysning ifrån oss på RETINA Lighting kan man göra de anpassningar som behövs i fråga om ljusstyrka, ljusspektra och värmetoner.

Det betyder att man igenom att anpassa LEDbelysningen till rätt ljus under dagstimmarna kan minimera sömnsvårigheter under natten, samt eliminera trötthet och dåsighet under dagen.

Energinivåer

Vår egen hjärna påverkas också av ljuset. Under dagen har vi olika behov av energi vilket gör att vad vi gör vid olika tidpunkter är väldigt olika. I vissa lokaler och verksamheter vill man att denna energi skall ligga på rätt nivå under större delen av dagen.

Med RETINA LEDbelysning kan man anpassa ljuset inomhus så att energinivån i vår hjärna ligger på en mer konstant nivå under hela dagen. Speciellt på våra norra breddgrader är detta viktigt då vi annars under en lång tid på morgonen och redan ifrån tidig eftermiddag börjar slappna av och inte jobbar så effektivt som vi borde.

Detta inte för att vi inte vill utan för att vår hjärna påverkad av dagsljuset som förändras under dagen. Istället kan man justera belysningen så att den inomhus tidigare under dagen når ett dagsljusliknande ljus, samt fortsätter långt efter solen har gått ned.

I industri och lager är detta inte minst lika viktigt. Nu är det möjligt med RETINA LEDBelysning.

Biologiska klockan – Cirkadisk dygnsrytm

Vår kropps förmåga att vara vakna/sova vid rätt tidpunkt är för många bara en naturlig del av vardagen. Vad inte många vet är att ens förmåga att fullt optimalt fungera i denna dygnsrytm påverkas av en yttre kraft – belysningen – Och den kan idag anpassas tack vare RETINA LED-Belysning.

I många år har man trott att det är den inre klockan, den biologiska klockan som har styrt när vi blir trötta och när vi skall vakna. Dessutom har man trott att det utöver det endast är vår sociala aktivitet som påverkar hur och när vi blir trötta och vill sova.

1998 gjorde man en mycket intressant upptäckt, de retinala ganglia-cellerna i vårt öga. Dessa i sin tur har en förmåga att utläsa det ljus vi utsätts för i olika färgtoner.

Nu förstod man att kroppens eget sätt att sätta en dygnsrytm faktiskt påverkas av det ljus vi utsätts för under dagen. Med rätt blått ljus under dagstimmarna blir vi mer alerta, produktiva och mer positivt inställda.

Dessutom ger detta blåa ljus under rätt timmar att man får en bättre nattsömn; vilket också rätt nattmörker gör.

Vad som faktiskt händer är att det blå ljuset håller tillbaka vår kropps produktion av melatonin, vilket är vår kropps sömnämne. Därför är det viktigt att under de sista timmarna på dygnet inte utsättas för t ex ljus från skärmar och tv-apparater men också traditionella lysrör. Istället skall man då anpassa belysningen till mer varma toner åt det röda hållet.