En Djupdykning i IP-klassning för Belysningsarmaturer

IP-kapslingar i relation till belysning - En djupdykning

Ingress Protection (IP) klassning är avgörande när det kommer till att välja rätt belysningsarmatur för olika miljöer och användningsområden. IP-klassningen indikerar nivån av skydd som en armatur har mot fasta föremål och vätskor, vilket i sin tur påverkar dess hållbarhet, prestanda och användbarhet. I denna artikel ska vi utforska IP-klassningens betydelse för belysningsarmaturer och hur den påverkar deras användning i olika situationer.

Applicering

En viktig aspekt på IP-klasser är att det inte alltid behöver vara så att en ”högre” IP-kapsling är bättre. Det man måste titta på är vad är det för användningsområde, och hur kommer belysningsarmaturen att utsättas för damm eller fukt.

Det finns t ex belysningsarmaturer som är klassificerade för IP66 och IP69 men inte för IP67 och IP68. Anledningen är att just denna armatur kommer aldrig att monteras nedsänkt i vatten, och behöver därför inte testas för denna applicering.

Vad är IP-klassning?

IP-klassning består av två siffror som anger nivån av skydd som en apparat, i detta fall en belysningsarmatur, erbjuder mot intrång av fasta föremål och vätskor. Den första siffran representerar skyddet mot fasta föremål såsom damm och andra partiklar, medan den andra siffran representerar skyddet mot vätskor såsom vatten och andra vätskor.

Förståelse av IP-kodens siffror:

Första siffran (Skydd mot fasta föremål):

IP0X: Ingen specifik skyddsnivå.

IP1X: Skydd mot stora fasta föremål (>50 mm diameter).

IP2X: Skydd mot medelstora fasta föremål (>12.5 mm diameter).

IP3X: Skydd mot små fasta föremål (>2.5 mm diameter).

IP4X: Skydd mot fasta föremål (>1 mm diameter).

IP5X: Fullständigt skydd mot damm.

IP6X: Fullständigt skydd mot damm och andra fasta föremål.

Andra siffran (Skydd mot vätskor):

IPX0: Ingen specifik skyddsnivå.

IPX1: Skydd mot vertikala droppar.

IPX2: Skydd mot droppande vatten vid lutning upp till 15 grader.

IPX3: Skydd mot strilande vatten vid lutning upp till 60 grader.

IPX4: Skydd mot strilande vatten från alla håll.

IPX5: Skydd mot spolande vatten från alla håll.

IPX6: Skydd mot vattenstrålar från alla håll.

IPX7: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten upp till 1 meter i upp till 30 minuter.

IPX8: Skydd mot nedsänkning i vatten under förhållanden som specifikt anges av tillverkaren.

IPX9: Skyddad mot varmt vatten med högt tryck.

Tillämpningar och val av rätt IP-klass för belysningsarmaturer:

Inomhusmiljöer: För vanliga inomhusmiljöer såsom kontor, hem och butiker, är armaturer med en IP-klassning på åtminstone IP20 vanligtvis tillräckliga för att skydda mot damm och enstaka droppar.

Utomhusmiljöer: För utomhusapplikationer som trädgårdar, fasader och parker, krävs armaturer med högre IP-klassning för att klara av väderförhållanden såsom regn, snö och damm. Armaturer med IP65 eller högre klassning rekommenderas för dessa miljöer.

Industriella miljöer: I industrianläggningar och fabriker, där det kan finnas högre risk för vattenstänk, kemikalier och damm, är armaturer med IP-klassning från IP66 och uppåt nödvändiga för att säkerställa långvarig och tillförlitlig belysning.

Våta miljöer: För mycket våta miljöer krävs armaturer med hög IP-klassning såsom IP66 eller IP69 för att motstå direkt vattenkontakt och fuktighet över längre tid. Det kan gälla t ex parkeringshus där man rekommenderar IP66 eller i tvätthallar där en IP69 armatur är mest lämpad.

Badrum och tvättstugor: I dessa utrymmen är rummets ytor uppdelade i Zoner, där varje zon kräver sin speciella IP-klass.

·         Zon 0 - Minst IP67 och gäller insidan av badkaret, golvet av dusch och 10 centimeter upp på väggen.

·         Zon 1 - Minst IP44 och gäller 225 centimeter upp på väggen och 60 centimeter utanför badkar eller dusch.

·         Zon 2 - Minst IP21 och gäller övrig yta utanför zon 1 i badrummet och ovanför 225 centimeter.

·         Zon x (oklassat område) - Minst IP20 och gäller minst 225 centimeter över golv som är helt skyddat från vattenstänk.Under vatten: För att klara att sänkas ned tillfälligt i vatten eller konstant under vatten skall en armatur med IP67 respektive IP68 väljas.

Industriell miljö med varmt vatten: I industriell miljö där armaturen kan komma att utsättas för spolande varmt vatten under tryck skall en armatur med IP69 användas. En vanlig miljö är t ex tvätthallar.

Slutsats:

IP-klassning spelar en avgörande roll i valet av rätt belysningsarmatur för olika miljöer och användningsområden. Genom att förstå betydelsen av IP-klassning och dess olika nivåer kan man säkerställa att belysningslösningen är hållbar, säker och lämplig för det avsedda ändamålet. Det är viktigt att noggrant överväga kraven för den specifika miljön där armaturen ska användas och välja en IP-klass som matchar dessa krav för att uppnå optimal prestanda och hållbarhet.