CLO med L100

CLO med L100 – en fördel för både miljön och din ekonomi

Med LED-lampor minskar ljusflödet över tid när dioderna används, se "LED Lumen Decrease Curve" i grafen bredvid. Denna ljusförsämring är mer eller mindre linjär under diodens livslängd. Armaturen kan kompensera för denna ljusförsämring med hjälp av en programmerbar drivrutin, vilket kallas Constant Light Output (CLO).

L-värdet beskriver ljusförsämringen av dioder över tid. En CLO-armatur med L100 säkerställer att dioderna har samma ljusnivå efter 100 000 timmar som när de först installerades. Däremot har en L80-armatur förlorat 20 % av sin ursprungliga ljusnivå.

Vilka är fördelarna med Constant Light Output (CLO)?

CLO-armaturer med L100 ökar underhållsfaktorn, vilket bidrar till mer optimerade och hållbara anläggningar. Optimeringen möjliggörs genom att minska överbelysning. Mindre överbelysning resulterar i lägre installerad effekt och i vissa fall kan det krävas färre armaturer. Detta sparar energi – en fördel för både miljön och din ekonomi.

Hur skapas L100?

En armatur erhåller ett konstant ljusflöde, eller L100, genom förprogrammering av strömförsörjningen att öka över en specificerad tid. Genom att använda denna metod kompenseras diodernas ljusförsämring genom ökad effekt. L-värdet gäller för armaturen som helhet, även om dioderna själva varierar i ljusnivå. Eftersom ballasten är inställd på att gradvis öka effekten och möta variationen av dioderna, förblir L-värdet alltid 100 under en förutbestämd tid.

Beräkning av underhållsfaktorn

Ett högt L-värde är bra, eftersom det är grunden för underhållsfaktorn som tillämpas vid ljusplanering. Detta erhålls genom att multiplicera L-värdet (dvs. ljusförsämringen) med lampöverlevnadsfaktorn, armaturunderhållsfaktorn och rumsytans underhållsfaktor.

Metoden för att göra denna beräkning finns i belysningsmallen, som också anger de värden som ska användas i formeln. I vårt exempel har vi värden för en öppen pendelkontorsarmatur, i ett rengöringsintervall på tre år, med 500 lux efter 50 000 h. Följaktligen har armaturen med L80 underhållsfaktor en underhållsfaktor på 0,71 och armaturen med CLO och L100 en faktor på 0,89.
Handla enligt
Vi kan inte hitta produkter som matchade urvalet.